Contact

Address:

Izoinstalbud Sp.z o.o.
ul. Bartla 3
33-100 Tarnów
Poland

Contact:

Chief Operational Officer
Zbigniew Zoń
mobile: +48 603 293 433
e-mail: z.zon@izoinstalbud.pl

Registered:

NIP: 9930663018
KRS 0000676225

Kapitał zakładowy 50.000 PLN