Kontakt

Adres:

Izoinstalbud Sp.z o.o.
ul. Bartla 3
33-100 Tarnów

Dane kontaktowe:

Dyrektor Operacyjny
Zbigniew Zoń
tel.: +48 603 293 433
e-mail: z.zon@izoinstalbud.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 9930663018
KRS 0000676225

Kapitał zakładowy 100.000 PLN